Ketiga Abang

lungrah rasa manah

nglungka dening mangsa ketiga

aking

kinaya kingkin ratri tanpa purnama

pedhut ing jroning jaja

sumuleg ngupaya marga

mrucut medal raga

ananging tan ana lawang binuka

kabeh kinancing hawa

abanging ambeg rah

lelimengan:

raina kaya dalu

netra bang

branang

mawa

2003 Masehi

Reply