53. Syair dalam Buku Sejarah Puisi Kita

PENYAIRKU, minggu lalu datang di emailku sepucuk surat berisi tiga untai syair dari negeri tetangga. Benar, yang kumaksud adalah syair seperti yang kaukenal di buku pelajaran bahasa dan sastra sekolah menengah: sebentuk puisi lama. Syair yang diadaptasi dari sastra Arab merupakan salah satu bentuk puisi lama dalam sastra Melayu di samping pantun, gurindam, seloka, dll. Masih ingat sajak empat baris seuntai dengan rima aaaa? Masih ingat ajakanku untuk berekreasi ke masa silam?

Masa silam kita ternyata belum lagi silam bagi tetangga-tetangga kita. Ah, Penyairku, waktu kelihatannya tidak berjalan linier.

Reply