Geguritan Laku

lumantar wisik sore

luh-mu dadi tetembangan garengpung

koyo-koyo mangsa ketiga enggal rampung

wis mesthi cemara ngundhuh sriti

nandang jejibahan pinasti

aku lan sira ngancik pakarti

urip mung mampir gemati

cukup dadi lakumu

ngrumat landheping kawaskitan

nyerat sakabehing kahanan

lingsir wengi tak antu-antu.

020903

Reply