Geguritan Wayah Surup

sumelanging kalbu tan kaya ambanging kayu

sumpena kang reridu angsluping dalu

nora kaya geguritan kang kaanggit

reroncen lintang dalu sumebar

kaya wiji winih tinebar

pinesthening manon

kababar jroning

impenmu

wanci surup puniki

kaya memedi kang nyambang ratri

ambegal guru lagu wilanganing serat

kang tinembang saklebeting ngimpi

(jaja iki

sanes garba waskithaning resi)

2003 M

Reply