Gurit Alit

samadhi

punapi dipun padosi

yen jroning wening taksih ana pepengin

sang murid kelangan teken

kadya lare angon kecalan cempé

Reply