Gurit SMS Wanci Dalu

: Diah Hadaning

“ana dhiyan den cipta ing pucuk wening,

ana purbani lestari ing langit yuswa,

kabeh saking kersaning allah”

netra branang ngupadi thelenging cahya

sajroning mustaka

cahya ijo maya mekar wingit

jroning kalbu

dados sekar lukita

kaya rikma kang kadudut

jatining diri angslup ing tirta telaga

surya singup tanpi sunar

sotya isih dalu

dede raina

surya lan telaga

amung sawiji uga

jer pracaya

mring ukara

2003

1 Reply

  1. ADINDA Reply

    Geguritannya sgt jlk skl tak berseni.

Reply