60. Apa yang Kaucari, Penyair?

Apakah yang sebenarnya kaucari dalam Puisi-puisimu, Penyairku? Kebijaksanaan hati? Ungkapan emosi?

1 Reply

  1. Hamtaro Reply

    Anda belum tahu apa itu puisi…

Reply