Sajak Guru dan Murid

guru datang dan pergi

murid ragu memilih

sejarah telah mengajarinya curiga

manusia manakah telah sempurna?

murid puisi menyerah

pada guru sejati

semesta raya

dalam hati

2003

Reply