Sajak Petani

seperti musim yang berkhianat

rindu jatuh sebagai hujan

ladang cinta menuai mimpi

Reply