Sajak Hening No. 2

mentari pingsan

oleh mega hilang asa

lelaki hujan menunggu

diri menyingkap tabir

Reply