Sajak Hening No. 6

lelaki kayu terbakar hingga arang

abunya tebarlah, merabuk rabuku

agar semi di ladang hati

dengan atau tanpa heningmu

Reply