Merapi menulis puisi

MERAPI sedang bertapa menulis puisi. Semoga lekas badar pertapaan tanpa gonjang-ganjing.