Gurit Dalu

sirep wengi srep ing ati
bocah angon ngluwari klambi
jer ing dhadhanya kagambar blathi
lambang pasrahing ati
uga tekading janji
marang Gusti

snajan asta sring kasingkur
kidung pangkur tan tinutur

Reply