Gurit Ketiga

1.
yen ana watu kang tiba
jroning sumur jroning dhadha
swarane kaya lindhu wanci dalu

kaya adhem ketiga bengi
angine anggreges tekan balung
samono rasane ngungun

kaya pring wulung kang sinigar
ing jero bumbung, aranmu
kababar pucuking redi

Merapi jeron jangga
unjal ambeg tan kendhat
kalungan dunga

2.
sekar kang mijil
mangsa ketiga jiwa
sih Manon kang kawedhar

resi badhar tapane
pulung kang pinangku
kaya wus teka wancine

1 Reply

  1. Novita Reply

    Nuwun sewu,
    saya pecinta geguritan dan sangat suka membawa "geguritan" karya panjenengan. Saya juga menyukai artikel artikel lain dalam web ini.
    Terimakasih, saya sudah boleh membacanya.
    Sugeng Makarya.

Reply