Gurit Lingsir

awan kang nggarang pangangen
garing kaya ron jati ketiga iki

nanging alang-alang
jero kalbu, isih ngaling netra
saka soroting teja

kaya jalu keblinger sekar
awan ngenthang gilar-gilar

Reply