Takhiyat Akhir

MERAPI mengucap salam. Sebilah sula menancap di kepala. Begitulah kira-kira…