Gurit Bumi Klahiran

swarane jangkrik kaanggit dadi gurit
dadi ukara rinumpaka saka eseme biyung-bapa
sineksen randualas mbregad
memayung babad bumi wutahing rah
kaserat ing lembaran godhong gedhang
kumlawe katiuping angin
sih Gusti kang kaantu

Reply