Gurit Purnama Ratri

gurit iki
kaanggit saka tetesing lamur
ing wengi kang nggendhong rembulan

purnama kagambar ing tirta
tlaga pangiloning kalbu
kaya kang kagambar
rupa-Mu satuhu

1 Reply

  1. Budhi Setyawan Reply

    Maos geguritan panjenengan, rumangsa kadya siniram tirta wayu sewindu…. adhem anyes, mahanani renaning penggalih. (matur nuwun mas teguh). Mugi datan kendhat anggenipun nyerat!

Reply