Gurit Sekar Alit

kaya picis sinangling
sekar roncen dadi pepeling
ana kang kaunus saka warangka
nanging dede pusaka
ana kang medhar sabda
nanging dede pujangga

mustaka kang kumedut
taksih ngglayut kaya pedhut

Reply