Amsal Dahaga

adalah kerontang
semisal cuaca, haus ini memanggang

lalu atas nama musim
dahaga itu menjadi doa
gugur helai demi helai
bersama pelepah menua

sedang selebihnya
hanyalah kisah-kisah umpama

semisal cuaca

Reply