Batu di Sungai

: TS Pinang

Batu itu
menggurat kata
supaya ada alir
di sungai puisi

Sedang di muara
Ada yang lebih diam
meredam bebunyian
mengolah sajak
di samudera raya

Reply