Sebuah Pertanyaan

BERAPA lamakah seorang penyair boleh absen menulis puisi?