Sekar Kinanthi

Duh Resi pandhita guru
paringa pitutur mami
anggayuh mulyaning gesang
tanpi kendhat paring elmi
prihatin laku kawula
ngudi ijabahing Gusti

1 Reply

  1. Putri Sarinande Reply

    bebasan Basa Cerbon tah Mbah?
    dados inget pupuh

    NB : emg ad bs cerbon "inget"?hehe

    *mesti sinau maning buku’e… wis klalen*

Reply