Sekar Pocung

gurit niku
ngelmu tuhu kang tinemu
sarining wacana
piwulang sastra kaesthi
yen kadulu kidung manjing ing grahita

Please follow and like us:

Reply