Sugeng Paskah………..

Sanes panguwaos lan gebyar kadonyan margining karahayon. Nanging patrap manembah ingkang wujudaken suka asih ing sesami margining kautamen.