Sugeng Riyadi

TITIKNOL angaturaken sugeng riyadi, nyuwun gunging pangaksami kagem sedaya tindak-tanduk ingkang kaladuk, sedaya pangraos awon, sedaya ingkang andamel boten rena ing manah. Mugi Hyang Maha Gesang tansah angluberaken sih lan berkahipun dumateng sedaya titah.