Sugeng Riyaya Natal

Kristaling surya kang sumunar pucuking mustaka pindha sih katresnan Gusti kang tan kendhat rina kalawan ratri.