Sugeng Warsa Enggal

1 Sura 1941 Jimawal. Mugi andadosna berkah pindha sumunaring candra.