Sugeng Warsa Enggal

TITIKNOL hangaturaken sugeng warsa enggal 1942 Je, ingkang dhawah dinten Senen Legi/Selasa Pahing, 1 Sura. Mugi kalis ing sesuker lan sadaya sambikala.