Sekar Pocung Kagem Kinanthi

(sekar pocung)

ngger anakku, tansah santosa rahayu
bebingah jroning tyas
wus lampah panca purnami
cah ayu dadya suryanipun biyung bapa

Reply