Sugeng Tanggap Warsa Enggal

TITIKNOL ngaturaken sugeng tanggap warsa enggal 1 Sura 1947. Sugeng nglampahi lelaku lelakoning gesang. Mugi Gusti tansah ngijabahi.