Sugeng Tanggap Warsa Enggal

TITIKNOL hangaturaken sugeng tanggap warsa enggal 1 Sura 1948 EHE. Mugi Nusantara tansah kasinungan berkah lan kinayoman Hyang Manon.

Reply