Selamat Pagi, 2017

Lama terdiam tanpa kabar. Semoga tahun ini dan seterusnya cuaca lebih ramah bagi para petani. Penyemai puisi? Ah, mereka biar saja masuk angin.

Reply