Selamat Pagi, 2017

Lama terdiam tanpa kabar. Semoga tahun ini dan seterusnya cuaca lebih ramah bagi para petani. Penyemai puisi? Ah, mereka biar saja masuk angin.

Please follow and like us:

Reply