Category: GEGURITAN


Kinanthi Sigaraning Ruh*

(macapat kinanthi) wanodyayu garwaningsun pidhangetna kidung niki sumedhot rasaning manah sigar raga ruh nyawiji tetepna patrap sumarah mugi kinasih Hyang Widhi sanadyan lampah sinandhung tetegna tekading ati sipating nepsu angkara den kipatna jroning agni awit sumarahing suksma kuncining kabegjan jati _________ *Kaanggit kagem garwaningsun Rosalia Hening Wijayani Please follow and like us:

Continue Reading

Dhandhang Gendhis Kagem Kinanthi

(macapat dhandhanggula) duh yoganingsun laras kinanthi catur purnami tinilar rama dadi tambah lan manise tansah sinandhing biyung den pinayung kidung anjagi tebih kabeh dhukita lan pedhuting kalbu tansah padhang kadya surya hayunira cahya katresnan hyang widhi kinanthi biyung bapa Please follow and like us:

Continue Reading

Mantra Bagongan

gung! kinjeng mesem ri kucingan mingkup merem rapalen ajiningsun kodhok ndhekem sigra singkir baskara mendem gung leyangleyung! gong bagong leyong! Please follow and like us:

Continue Reading

Sekar Kinanthi

Duh Resi pandhita guru paringa pitutur mami anggayuh mulyaning gesang tanpi kendhat paring elmi prihatin laku kawula ngudi ijabahing Gusti Please follow and like us:

Continue Reading